Adm. sistemes informàtics xarxa, ciberseguretat / Des. aplicacions multiplataforma