Acció tutorial

En tots els grups de Batxillerat es dedica 1 hora lectiva setmanal a la tutoria.

Els objectius i activitats que es duen a terme són:

PRIMER:

tutoria BTX1

 • Donar informació necessària per començar el curs
 • Conèixer els alumnes del grup i els seus objectius
 • Fomentar la participació de l’alumnat al centre
 • Conèixer i acceptar les normes de convivència
 • Reflexionar sobre l’administració del temps d’estudi
 • Reflexionar sobre el desenvolupament del curs i buscar compromisos
 • Assessorar sobre tècniques d’estudi per obtenir millor rendiment acadèmic
 • Proporcionar eines per cercar informació acadèmica
 • Conèixer què és el treball de recerca
 • Revisar propostes i tria de temes
 • Cada grup té un delegat i subdelegat. Aquests participen a la formació per delegats
 • Coaching educatiu
 • Amic gran

SEGON:

tutoria BTX2

 • Donar informació necessària per començar el curs
 • Planificar el curs i prendre consciència de l’esforç necessari
 • Fer seguiment de l’elaboració del Treball de Recerca i aclarir dubtes
 • Preparar l’exposició del Treball de Recerca
 • Conèixer els estudis impartits per diferents Universitats: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Vic,… 
 • Informar i assessorar sobre la prematrícula i matrícula de les PAU i les PAP i sobre la preinscripció dels cicles formatius
 • Conèixer els cicles formatius de grau superior
 • Conèixer la web gencat i la plataforma UNPORTAL
 • Cada grup té un delegat i subdelegat. Aquests participen a la formació per delegats
 • Coaching educatiu
 • Amic gran