Ciències i Tecnologia

A l’Institut El Calamot oferim 3 itineraris de la Modalitat Ciències i Tecnologia:

ITINERARI  1: CIENTÍFIC (C1)

1r 2n
CO MATEMATIQUES I 4 MATEMATIQUES II 4
M1 BIOLOGIA I 4 BIOLOGIA II 4
M2 QUIMICA I 4 QUIMICA II 4
M3 FÍSICA I / FRANCÈS O PSI+SOC* 4 FÍSICA II / CULTURA AUDIOVISUAL 4

ITINERARI  2: BIOSANITARI (C2)

1r 2n
CO MATEMATIQUES I 4 MATEMATIQUES II 4
M1 BIOLOGIA I 4 BIOLOGIA II 4
M2 QUIMICA I 4 QUIMICA II 4
M3 CIÈNCIES TERRA I / FRANCÈS O PSI+SOC* 4 CIENCIES TERRA II / CULTURA AUDIOVISUAL 4

ITINERARI  3: TECNOLÒGIC (T)

1r 2n
CO MATEMATIQUES I 4 MATEMATIQUES II 4
M1 TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 4 TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 4
M2 QUÍMICA I / DIBUIX TÈCNIC I 4 QUÍMICA II / DIBUIX TÈCNIC II 4
M3 FÍSICA I / FRANCÈS O PSI+SOC* 4 FÍSICA II / CULTURA AUDIOVISUAL 4