Humanitats i Ciències Socials

A l’Institut El Calamot oferim 2 itineraris de la Modalitat Humanitats i Ciències Socials

ITINERARI  4: HUMANITATS (H)

1r 2n
CO LLATÍ I 4 LLATÍ II 4
M1 LITERATURA CATALANA 4 LITERATURA CASTELLANA 4
M2 H. MÓN CONTEMPORANI 4 GREC I  / GEOGRAFIA 4
E LITERATURA UNIVERSAL / FRANCÈS O PSI+SOC 4 Hª DE L’ART / CULTURA AUDIOVISUAL 4


ITINERARI  5: CIÈNCIES SOCIALS (CS)

1r 2n
CO MAT. CIÈNCIES SOC I 4 MAT. CIÈNCIES SOC II 4
M1 ECONOMIA I ORG. EMPRESES I / LITERATURA CATALANA 4 ECONOMIA I ORG. EMPRESES II / LITERATURA CASTELLANA 4
M2 H. MÓN CONTEMPORANI 4 GEOGRAFIA / GREC I 4
E LITERATURA UNIVERSAL / FRANCÈS O PSI+SOC 4 Hª DE L’ART / CULTURA AUDIOVISUAL 4