Organització

logo_bat_rectangular_ver-2017

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica postobligatòria que cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Es tracta d’un cicle format per dos cursos. Per accedir-hi cal tenir el Graduat en ESO.

Hi ha 3 modalitats:

  1.  Arts
  2. Humanitats i Ciències Socials
  3. Ciències i tecnologia

Després del Batxillerat es pot accedir a Cicles Formatius de Grau Superior o a la Universitat.

A l’Institut El Calamot oferim 2 modalitats i 5 itineraris:

Una part del currículum de l’alumne el formen les matèries comunes que són idèntiques per a tots. L’altra part el formen les matèries de modalitat que l’alumne tria en funció dels seus interessos.

Dissent curricular Batxillerat

  H / setmana
MATÈRIES 1r 2n
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2 2
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 2 2
LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 3 3
EDUCACIÓ FÍSICA 2
FILOSOFIA 2
CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI 2
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 3
HISTÒRIA 3
TUTORIA 1 1
TREBALL RECERCA    
MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ 4 4
MATÈRIA DE MODALITAT 4 4
MATÈRIA DE MODALITAT 4 4
MODALITAT O ESPECÍFIQUES 4 ó 2+2 4 ó 2+2
TOTAL 30 30