CF GRAU MITJÀ 21-22

LLISTA D’ALUMNES ADMESOS I PREINSCRITS AMB ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

GRAU MITJA. ALUMNS ASSIGNATS AL CENTRE AMB INDICACIO DE LA PRIMERA PETICIO

Baixa la llista aquí

GRAU MITJA. ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE

Baixa la llista aquí

LLISTA D’ESPERA

GRAU MITJA. LLISTA D'ESPERA

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ ORDENADA 

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM (2)

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM RESOLTES LES RECLAMACIONS

GRAU MITJA -RESOLTES RECLAMACIONS

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM PROVISIONAL

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM_cfgm

Baixa la llista aquí

PREINSCRIPCIÓ CF GRAU MITJÀ 2021-22:

 • QUAN? 11 al 17 de maig
 • COM? telemàticament: sol·licitud electrònica o en suport informàtic

Accés a la sol·licitud

DOCUMENTACIÓ

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal adjuntar la documentació d’identificació o acreditativa que correspongui. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la sol·licitud de preinscripció.

Com els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció (ordinador, tauleta o  telèfon mòbil), per tal de poder-los adjuntar.

Vídeo: Com pots digitalitzar documents per als tràmits en línia

Documentació per acreditar la identitat de l’alumne:

 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic:
 • Eina d’identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.
 • Codi identificador de l’alumne o l’alumna, RALC: Aquest codi es pot consultar en el mateix web, en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne

          Si l’alumne o alumna no disposa del RALC, caldrà adjuntar:

         Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

      Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger         d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

      Si és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne o l’alumna.
 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic:

Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne o l’alumna.

Documentació acreditativa de la qualificació mitjana d’estudis:

 • Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant 4t d’ESO actualment a Catalunya:
  • No cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient.
 • Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018 han d’adjuntar:
  • O bé la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
  • O bé, en el cas d’estudis antics, la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger:
  • Si aquest estudi està homologat a Catalunya des l’any 2016, no cal presentar res.
  • Si aquest estudi no està homologat a Catalunya des l’any 2016, cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologació.
 • Si l’alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripciói per això no s’ha pogut iniciar el tràmit d’homologació, es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s’ha iniciat l’expedient d’homologació.
 • Els alumnes que han realitzat proves d’accés:
  • Si han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar-ne el certificat.
  • Si han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes, cal adjuntar la certificació d’haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).
  • Si han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual, cal adjuntar una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds telemàtica.

Del 11 al 17 de maig de 2021

Presentació de documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

De l’11 al 18 de maig de 2021

Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional.

8 de juny de 2021

Presentació de reclamacions.

del 9 al 15 de juny de 2021

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.

18 de juny de 2021

Sorteig  del número de desempat, per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.

18 de juny de 2021

Publicació de la llista ordenada definitiva.

23 de juny de 2021

Publicació de la llista d’alumnes d’admesos i llista d’espera.

9 de juliol de 2021

CALENDARI MATRÍCULA

Matrícula ordinària:

Alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Del 12 al 16 de juliol

Segona fase d’admissió:

–       Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase.

1 de setembre

–       Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.

Durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles. Als alumnes que poden participar en la segona fase d’admissió se’ls envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l’ampliació de sol·licituds.

De l’1 al 3 de setembre

–       Matriculació dels preinscrits amb plaça assignada en la segona fase d’admissió.

A partir del 6 de setembre

Més informació al web preinscripció del Dept. d’Educació 

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL DE PLACES

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA cf

SOBRE NOSALTRES:

Quin cicle formatiu t’interessa?

Entra aquí i t’ensenyarem el centre per dins!

Tour virtual

Mira aquest vídeo per conèixe’ns una mica més:

5-passos_banda_versio-14-02