Acció Tutorial

En tots els grups de Cicles Formatius, es dedica 1 hora lectiva setmanal a la tutoria.

Els objectius i activitats que es duen a terme són:

 

tutoria FP

  • Potenciar la maduresa de l’alumnat, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integració social.
  • Contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe.
  • Contribuir en la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre.
  • Seguiment tutoritzat individual a través d’entrevistes personals.
  • Orientació acadèmica: informació relativa als estudis posteriors (altres cicles formatius de grau mitjà o superior, proves d’accés a grau superior, graus, …).
  • Cada grup té un delegat i subdelegat. Aquests participen a la formació per delegats.
  • Coaching educatiu.
  • Amic gran.
PAT_CCFF