Grau superior

 

logo_adm_rectangular_ver-2017

Tècnic o tècnica superior en administració i finances

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

ADMINISTRACIÓ I FINANCES – DUAL
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: tarda
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Gestió de la documentació jurídica i empresarial Administratiu o administrativa d’oficina
Recursos humans i responsabilitat social corporativa Administratiu o administrativa financer o comptable
Ofimàtica i procés de la informació Administratiu o administrativa de logística o de banca i d’assegurances
Procés integral de l’activitat comercial Administratiu o administrativa de recursos humans
Comunicació i atenció al client Administratiu o administrativa de l’administració pública
Anglès Administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
Gestió de recursos humans Tècnic o tècnica en gestió de cobraments
Gestió financera Responsable d’atenció al client
Comptabilitat i fiscalitat  
Gestió logística i comercial  
Simulació empresarial  
Projecte d’administració i finances  
Formació i orientació laboral  
Formació en centres de treball  

Més informació