Informàtica i Comunicacions

logo_inf_rectangular_ver-2017

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat