Grau superior

logo_inf_rectangular_ver-2017

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat


Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS PLATAFORMA – DUAL
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: tarda
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Sistemes informàtics Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci
Bases de dades Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions de propòsit general
Programació Tècnic o tècnica en desenvolupament en l’àmbit d’entreteniment i la informàtica mòbil
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació  
Entorns de desenvolupament  
Accés a dades  
Desenvolupament d’interfícies  
Programació multimèdia i dispositius mòbils  
Programació de serveis i processos  
Sistemes de gestió empresarial  
Formació i orientació laboral  
Empresa i iniciativa emprenedora  
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma  
Formació en centres de treball  

Més informació

Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA, PERFIL PROFESSIONAL CIBERSEGURETAT – DUAL
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: tarda
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Implantació de sistemes operatius Tècnic o tècnica en administració de sistemes
Gestió de bases de dades Responsable d’informàtica
Programació bàsica Tècnic o tècnica en serveis d’Internet
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació Tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica
Fonaments de maquinari Personal de suport tècnic
Administració de sistemes operatius Tècnic o tècnica en teleassistència
Planificació i administració de xarxes Tècnic o tècnica en administració de base de dades
Serveis de xarxa i Internet Tècnic o tècnica de xarxes
Implantació d’aplicacions web Supervisor o supervisora de sistemes
Administració de sistemes gestors de bases de dades Tècnic o tècnica en serveis de comunicacions
Seguretat i alta disponibilitat Tècnic o tècnica en entorns web
Ciberseguretat i Hacking Ètic  
Seguretat en Sistemes, Xarxes i Serveis  
Formació i orientació laboral  
Empresa i iniciativa emprenedora  
Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa  
Formació en centres de treball  


Més informació