Grau mitjà

logo_man_rectangular_ver-2017

Tècnic o tècnica en manteniment electromecànic

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: matí
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Tècniques de fabricació Mecànic/a de manteniment
Tècniques d’unió i muntatge Muntador/a industrial i d’equips elèctrics i electrònics
Electricitat i automatismes elèctrics Mantenidor/a de línia automatitzada
Automatismes pneumàtics i hidràulics Muntador/a de béns d’equip
Muntatge i manteniment mecànic Muntador/a d’automatismes pneumàtics i hidràulics
Muntatge i manteniment elèctric/electrònic Instal·lador/a electricista industrial
Muntatge i manteniment de línies automatitzades Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

Més informació