Grau superior

logo_man_rectangular_ver-2017

Tècnic o tècnica superior en mecatrònica industrial

Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

MECATRÒNICA INDUSTRIAL – DUAL
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: tarda
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Sistemes mecànics Tècnic o tècnica d’instal·lacions i muntatges d’equips industrials
Sistemes hidràulics i pneumàtics Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
Sistemes elèctrics i electrònics Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
Elements de màquines  
Processos de fabricació  
Representació gràfica de sistemes mecatrònics  
Configuració de sistemes mecatrònics  
Processos i gestió de manteniment i qualitat  
Integració de sistemes  
Simulació de sistemes mecatrònics  
Projecte de mecatrònica industrial  
Formació i orientació laboral  
Empresa i iniciativa emprenedora  
Formació en centres de treball  

Més informació