Oferta Formativa

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
COMERÇ I MÀRQUETING
CFGM ACTIVITATS COMERCIALS
CFGM ACTIVITATS COMERCIALS, PERFIL PROF. LOGÍSTICA
CFGS TRANSPORT I LOGÍSTICA
IFE AUXILIAR EN VENDES I ATENCIÓ AL PÚBLIC
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA, PERFIL PROF. CIBERSEGURETAT
CFGS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
INSTAL·LACIÓ I MATENIMENT
CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
CFGS MECATRÒNICA INDUSTRIAL
AGRÀRIA
PFI – FIAP AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS