Confirmació plaça ESO

 • Confirmació plaça ESO

Arrel de les indicacions dels Departaments de Salut i d’Educació el procés de confirmació de plaça es farà telemàticament sempre que sigui possible.

El procés de confirmació de plaça es farà telemàticament sempre que sigui possible.

Quan?

Període de confirmació de plaça: fins el 24 de juliol.

Què es necessita?

DOCUMENTACIÓ  ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA

–   DNI o NIE de l’alumne  o bé del document d’identitat del país d’origen a partir de 3r d’ESO (només en el cas que hagi caducat).

–    DNI o NIE o passaport o document d’identitat del país d’origen del pare i de la mare o tutors legals de l’alumne (només en el cas que hagi caducat).

–    Comprovant de pagament

 DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA I SIGNADA (document PDF adjunt):

 • Autorització unificada per a sortides que no necessiten transport.
 • Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals i internet.
 • Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals i internet.
 • Autorització de drets d’imatge a menors de 14 anys.
 • Autorització de drets d’imatge a majors de 14 anys.

 Com es fa la confirmació ?

Mitjançant un formulari o de manera excepcional presencial al centre.

a) Mitjançant formulari (és necessari tenir un compte associat a Google)

ACCÉS AL FORMULARI

Abans d’emplenar-lo cal tenir tota la documentació escanejada o fotografiada i signada  i el resguard de pagament de la quota de llicències digitals i material per poder adjuntar-los al formulari.

En cas de no poder accedir al formulari, podeu enviar tota la documentació a la següent adreça:

esoconfirmacio@ieselcalamot.com

b) Procediment presencial:

De manera excepcional, les famílies que no pugueu fer el tràmit de la matrícula pel FORMULARI telemàtic, el podreu fer presencialment al centre els dies 20 i 21 de juliol. Haureu de demanar cita prèvia a través del:

Telèfon 936 334 450 del dia 13 al 21 de juliol de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

 • La documentacióper a poder-la fotocopiar.
 • El comprovant de pagamentde la quota de material.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

Com es fa el pagament?

El PAGAMENT es pot fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant de pagament.

Quota de llicències de llibres digitals i material: 130,00€

Aquesta quantitat inclou l’assegurança escolar obligatòria i les despeses necessàries pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge:

 • Llicències de llibres digitals: 60,00€
 • Material escolar: 70,00€. Aquest import inclou: Plataforma educativa Clickedu, llicència Office 365 i material general (carpeta, fotocòpies, dossiers, kits de tecnologia, samarreta del centre, material socialitzat,…).     

Per transferència bancària:

Entitat: Caixabank

Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

Concepte: Nom i cognoms de l’alumne

Beneficiari: Institut El Calamot

Referència: 15039

Per caixer automàtic de Caixabank:

 1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:
 • Una llibreta de Caixabank
 • Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat
 1. Passos a seguir:

Cliqueu:                   

 1. Pagament d’impostos i devolucions
 2. Operar sense codi de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Introduir el codi d’entitat: 9000246
 5. Introduir import
 6. Introduir nom i cognoms de l’alumne
 7. Introduir la referència: 15039
 8. Confirmar pagament

  Per qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

 • Correu electrònicsecretaria@ieselcalamot.com(És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).
 • Telèfon93 633 44 50

Documents Autoritzacions Institut El Calamot ESO: baixa’ls aquí.