CP Operació de Sistemes Informàtics

Els cursos de Formació Professional Ocupacional s’adrecen a persones treballadores en situació d’atur, encara que permet també l’accés de treballadors/es en actiu. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Per què realitzar-lo a l’Institut El Calamot?

 • Oferim una formació professional amb l’objectiu principal d’aconseguir la inserció laboral
 • Estem actualitzats amb les últimes tendències del mercat laboral
 • Disposem de plataformes de comunicació i coneixement cooperatiu: campus virtual, blogs
 • Disposem d’un equip docent amb alta qualificació i experiència
 • Els nostres tallers i laboratoris estan adaptats a les necessitats formatives
 • Oferim una formació eminentment pràctica i participativa: presentacions i exposicions, debat i participació, treball en equip.

Què aprendràs?

 • Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar suport a l’usuari en l’ús d’aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d’una organització.
 • Desenvolupar la teva activitat professional en els següents àmbits:
  • Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se dins del departament d’informàtica
  • Petites empreses que comercialitzen o reparen equips informàtics i programari
  • Professionals autònoms

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Tècnic/a en sistemes microinformàtics
 •  Instal·lador/a d’equips microinformàtics
 •  Reparador/a de microordinadors
 •  Comercial de microinformàtica
 • Personal de suport tècnic
 • Operador/a de teleassistència

Més informació

Més informació