ESO 21-22

LLISTA D’ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE AMB INDICACIÓ DE LA PRIMERA PETICIÓ

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES

Baixa la llista aquí

LLISTA D’ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME

Baixa la llista aquí

LLISTA D’ESPERA

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ ORDENADA

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM ordenat eso
 

LLISTA AMB EL BAREM RESOLTES LES RECLAMACIONS

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM (1)

LLISTA AMB EL BAREM PROVISIONAL

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM (1) (1)

Baixa la llista aquí

Preinscripció ESO 2021-22:

 • QUAN? 17 al 24 de març
 • COM? telemàticament 

 • PREGUNTES FREQÜENTS

1. Quina és la documentació identificativa?

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

2. Quina és la documentació acreditativa dels criteris de prioritat?

 • Per justificar el domicili familiar.

En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball.

En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.

 • Per justificar la renda garantida de ciutadania.

Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat.

Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

3. Quins són els criteris pel barem i la seva puntuació?

Els trobaràs aquí

4. Com puc saber el número identificador de l’alumne/a?

El pots demanar al vostre centre actual o consultar-lo aquí

5. Quin és el codi de l’Institut El Calamot?

El codi del nostre centre és 08041866, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.

6. Com digitalitzo la documentació?

Vídeo: Com pots digitalitzar documents per als tràmits en línia

Més informació al web preinscripció del Dept. d’Educació

Sobre nosaltres:

 • Webinar de les Portes Obertes telemàtiques ESO 27 de febrer:

 • Presentació Portes Obertes ESO 27 de febrer

Baixa la presentació aquí

 • Presentació AFA Portes Obertes ESO 27 de febrer:

Baixa la presentació aquí

 • Entra aquí i t’ensenyarem el centre per dins!

Tour virtual

 • Mira aquest vídeo per conèixe’ns una mica més:

Més informació al web preinscripció del Dept. d’Educació

Per a més informació podeu adreçar-vos a nosaltres a través de:

 • correu electrònic: esopreinscripcio@ieselcalamot.com
 • telèfon: 93 6334450

5-passos_banda_versio-14-02