Organització

logo_eso_rectangular_ver-2017

L’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria, per a tots els alumnes en edat escolar. Es desenvolupa al llarg de quatre anys després de l’etapa d’Educació Primària.

Proporciona la formació necessària per a prosseguir els estudis cap al Batxillerat o la Formació Professional. També facilita la incorporació al mercat laboral.

L’educació del nostre alumnat és una funció de tots, és a dir, de tota la comunitat educativa, i és imprescindible la col·laboració de la família: pares, germans, avis,…. Aquesta col·laboració es concreta en: assistència, control del treball escolar, la convivència i la disciplina, i el control del temps lliure.

La presentació de totes les matèries es troba al Clickedu i allà podem consultar-les al llarg de tot el curs.

  • A primer i segon de l’ESO fem agrupacions flexibles a les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques) de manera que per a cada grup d’alumnes hi ha un professor titular i un altre que atén aquells alumnes amb més necessitats.
  • Els crèdits de les àrees de ciències de la naturalesa, de tecnologia i d’anglès tenen una o dues hores setmanals (depenent del curs) de treball al laboratori en grup reduït.
  • Oferim atenció psicopedagògica individualitzada per aquells alumnes que ho necessitin.
  • Utilitzem materials i programes adaptats a les distintes etapes del desenvolupament intel·lectual.
  • Utilitzem les noves tecnologies de la comunicació i informació (TIC) a la mateixa aula.
  • Fem activitats fora de l’aula durant tot el curs: excursions, visites, colònies, etc. perquè entenem que són vivències que faciliten l’adquisició dels coneixements per part de l’alumne.