Grau superior

logo_com_rectangular_ver-2017

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic o tècnica superior en transport i logística

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

TRANSPORT I LOGÍSTICA – DUAL
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: tarda
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Comercialització del Transport i la Logística Cap de trànsit d’empreses de transport de viatgers per carretera
Gestió Administrativa del Transport i la Logística Cap d’operacions
Gestió Administrativa del Comerç Internacional Gerent de l’empresa de transport
Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa Inspector o inspectora de transport de viatgers per carretera
Logística d’Emmagatzemament Cap d’estació d’autobusos
Logística d’Aprovisionament Gestor o gestora de transport per carretera
Organització del Transport de Mercaderies Comercial de serveis de transport per carretera
Organització del Transport de Viatgers Cap de circulació
Transport Internacional de Mercaderies Agent de transports o de càrrega
Organització d’altres Serveis de Transport Operador o operadora de transport porta a porta
Anglès

Segona Llengua Estrangera

 Transitari o transitària
Formació i orientació laboral  Consignatari o consignatària de vaixells
Projecte de Transport i Logística  Operador logístic o operadora logística
Formació en centres de treball  Cap de magatzem

Tècnic o tècnica en logística del transport o logística inversa

Coordinador o coordinadora logística

Més informació