IFE

Llista amb el barem definitiu

ife-definitiu

Llista amb el barem definitiu

Llista amb el barem provisional

llistat-ife-2223-provisional

Llista amb el barem provisional

Preinscripció

Del 16 al 27 de maig de 2022

Presentació de sol·licituds presencialment  Del 16 al 27 de maig de 2022
Accés a la pàgina web del departament d’educació per accedir a la sol·licitud de preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/preinscriute/sollicitud/
Model sol·licitud
Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui al centre demanat en primer lloc.
Publicació de les llistes amb la puntuació provisional1 de juny de 2022
Sorteig sol·licituds empatades en punts2 de juny de 2022
Presentació de reclamacionsdel 3 al 7 de juny de 2022
Publicació de la llista d’alumnes admesos13 de juny de 2022

La informació del procés de preinscripció es pot trobar a: https://preinscripcio.gencat.cat

Documents que cal presentar

  • La sol·licitud. Cal presentar una única sol·licitud  al centre demanat en primer lloc. Baixa el model de sol·licitud AQUÍ

Documentació identificativa:

  • Original i fotocopia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).
  • Si l’alumne és menor d’edat també ha de presentar:
    • Original i fotocòpia del llibre de família  (full dels titulars i el del alumne/a) o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris específics:

  • Documentació acreditativa del domicili familiar.

Només en el cas que el domicili al·legat no coincideixi amb el del DNI o la targeta de residència, o si és un estranger sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització en el curs acadèmic 2021-22.

HORARI  SECRETARIA

Tots els matins  de 9:00 h a 13:00 h

Tardes de  dilluns a dijous  de 15:30 h a 17:30 h

Matrícula

Del 27 de juny a l’1 de juliol de 2022

Portes Obertes

Dimecres 6 d’abril de 2022 a les 18 h

INSCRIU-TE AQUÍ

Sobre nosaltres

DÍPTIC_IFE-1

Més informació