Matrícula CFGM

Matrícula 2020-21:

MATRÍCULA ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ: 

QUI?

 • Alumnes de nova incorporació l’Institut El Calamot 

QUAN?

 • de l’1 al 7 de setembre, ambdós inclosos

COM?

La matrícula es pot formalitzar mitjançant un formulari o de manera excepcional presencial al centre.

Mitjançant formulari:

Cal tenir mail associat a Google, per exemple qualsevol compte de gmail:

ACCÉS AL FORMULARI

Abans d’emplenar-lo cal tenir tota la documentació escanejada o fotografiada i el comprovant de pagament de la quota de material per poder adjuntar-los al formulari.

Procediment presencial:

De manera excepcional, les famílies que no puguin fer el tràmit de la matrícula pel FORMULARI telemàtic, el podran fer presencialment al centre els dies 3, 4 i 7 de setembre. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 1 al 7 de setembre de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • El comprovant de pagament de la quota de material.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ:

 • Targeta de la Seguretat Social i en el cas d’alumnes que pertanyen a MUFACE la targeta de la seva mútua.
 • Documentació acadèmica:
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti la finalització de l’ESO (Resguard del títol de l’ESO, certificat de notes, …).
  • Per a 2n de CFGM: Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti la finalització de 1r de CFGM.
  • Altra documentació que acrediti l’accés a CFGM.

QUOTA DE MATERIAL

1r CFGM Curs sencer: Gestió administrativa: 120,00€
Activitats comercials: 120,00€
Activitats comercials, perfil prof. Logística: 120,00€
Sistemes microinformàtics i xarxes: 120,00€
Manteniment electromecànic: 150,00€
Curs parcial (repetidor):

Depèn del nombre d’UF:

 • Igual a superior a 9 UF: 120€
 • Inferior a 9 UF: 60€
2n CFGM Curs sencer:

 

Gestió administrativa: 120,00€
Activitats comercials: 120,00€
Activitats comercials, perfil prof. Logística: 120,00€
Sistemes microinformàtics i xarxes: 120,00€
Manteniment electromecànic: 150,00€
Curs parcial

(repetidor):

Depèn del nombre d’UF:

 • Igual a superior a 9 UF: 120€
 • Inferior a 9 UF: 60€

Aquesta quantitat inclou l’assegurança escolar obligatòria i les despeses necessàries pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge: material general (carpeta, pendrive, fotocòpies, dossiers,…), plataforma educativa Clickedu, llicència Office 365, etc.

ATENCIÓ: Els alumnes repetidors hauran de fer la matrícula presencialment i hauran de demanar cita prèvia.

El PAGAMENT es pot fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant de pagament.

 • Per transferència bancària:

Entitat: Caixabank

Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

Concepte: NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE

Beneficiari: Institut El Calamot

Referència: 35038

 • Per caixer automàtic de Caixabank:
 1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:

              Una llibreta de Caixabank

              Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat

 1. Passos a seguir:

       Cliqueu:              

 1. Pagament d’impostos i devolucions
 2. Operar sense codi de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Introduir el codi d’entitat: 9000246
 5. Introduir import
 6. Introduir nom i cognoms de l’alumne
 7. Introduir la referència: 25033
 8. Confirmar pagament

Per qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

 • Correu electrònic: cfgmmatricula@ieselcalamot.com (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).
 • Telèfon: 93 633 44 50

 

MATRÍCULA DE CONTINUÏTAT DE CF GRAU MITJÀ

QUI?

 • Alumnes de l’Institut El Calamot que passen de 1r a 2n de CF de Grau Mitjà
 • Alumnes de l’Institut El Calamot que repeteixen mòduls de primer o de segon

QUAN?

 • del 9 al 15 de juliol, ambdós inclosos

COM?

La matrícula es pot formalitzar mitjançant un formulari o de manera excepcional presencial al centre.

Mitjançant formulari:

ACCÉS AL FORMULARI

Abans d’emplenar-lo cal tenir tota la documentació escanejada o fotografiada i el comprovant de pagament de la quota de material per poder adjuntar-los al formulari.

Procediment presencial:

De manera excepcional, les famílies que no puguin fer el tràmit de la matrícula pel FORMULARI telemàtic, el podran fer presencialment al centre els dies 14 i 15 de juliol. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 8 al 15 de juliol de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • El comprovant de pagament de la quota de material.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen (només en el cas que hagi caducat durant el curs 2019-2020).
 • Si l’alumne és menor d’edat: DNI o NIE o passaport o document d’identitat del país d’origen del pare i de la mare o tutors legals de l’alumne (només en el cas que hagi caducat durant el curs 2019-2020).

QUOTA MATERIAL CFGM

La quantitat a pagar està en funció de la situació acadèmica.

PRIMER CURS:   Import  
  Repetidor de  1r   100,00€
SEGON CURS :    
  2n curs sencer   100,00€
  2n curs amb pendents de 1r   100,00€
  Repetidor de 2n curs. Depèn del nombre d’UF:    
      Igual o superior a 9 UF:   120,00€
    Inferior a 9 UF:   60,00€
  Només FCT   30,00€

El PAGAMENT es pot fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant de pagament.Aquesta quantitat inclou l’assegurança escolar obligatòria i les despeses necessàries pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge: plataforma educativa Clickedu, llicència Office 365 i material general (carpeta, pendrive, fotocopies, dossiers,…).

Per transferència bancària:

     Entitat: Caixabank

     Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

     Concepte: Nom i cognoms de l’alumne

     Beneficiari: Institut El Calamot

     Referència: 35038

Per caixer automàtic de Caixabank:

 1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:
  • Una llibreta de Caixabank
  • Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat
 1. Passos a seguir:

                Cliqueu:              

 1. Pagament d’impostos i devolucions
 2. Operar sense codi de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Introduir el codi d’entitat: 9000246
 5. Introduir import
 6. Introduir nom i cognoms de l’alumne
 7. Introduir la referència: 35038
 8. Confirmar pagament

Per qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

Correu electrònic:  cfgmmatricula@ieselcalamot.com  (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).

Telèfon: 93 633 44 50