Matrícula CFGS

Matrícula 2020-21:

MATRÍCULA ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ: 

QUI?

 • Alumnes que han estat assignats a l’Institut El Calamot en les llistes definitives del 30 de juliol de 2020.

QUAN?

 • de l’1 al 7 de setembre, ambdós inclosos

COM?

La matrícula es pot formalitzar mitjançant un formulari o de manera excepcional presencial al centre.

Mitjançant formulari:

Cal tenir mail associat a Google, per exemple qualsevol compte de gmail:

ACCÉS AL FORMULARI

Abans d’emplenar-lo cal tenir tota la documentació escanejada o fotografiada i els comprovants de pagament de la quota de material i de les taxes per poder adjuntar-los al formulari.

Procediment presencial:

De manera excepcional, els alumnes que no puguin fer el tràmit de la matrícula pel FORMULARI telemàtic, el podran fer presencialment al centre els dies 3, 4 i 7 de setembre. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 1 al 7 de setembre de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • El comprovant de pagament de la quota de material i de les taxes.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen (només en el cas que hagi caducat).
 • Targeta de la Seguretat Social i en el cas d’alumnes que pertanyen a MUFACE la targeta de la seva mútua.
 • Documentació acadèmica: Resguard títol Batxillerat, títol de CFGM, certificat proves accés a cicles formatius de grau superior o altra documentació que acrediti l’accés a CGFS.

TAXES PÚBLIQUES:

 • Curs sencer: 360,00€
 • Curs sencer + UF soltes curs anterior: 360,00€
 • Unitat formativa solta: 25,00€
 • FCT (Formació en centre de treball) solta: 25,00€

Exempcions i bonificacions a les taxes públiques:

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

En cas que s’al·legui bonificació o exempció de les taxes, cal presentar el carnet o documentació que ho  acrediti.

QUOTA MATERIAL

1r CFGS Curs sencer: Administració i finances (AIF): 120,00€
Transport i logística (TIL): 120,00€
Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil prof. ciberseguretat (ASIC): 120,00€
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM): 120,00€
Mecatrònica industrial (MIN): 150,00€
Curs parcial:

 

Depèn del nombre d’UF:

 • Igual a superior a 9 UF: 120€
 • Inferior a 9 UF: 60€
2n CFGS Curs sencer:

 

Administració i finances (AIF): 120,00€
Transport i logística (TIL): 120,00€
Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat (ASIC): 120,00€
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM): 120,00€
Mecatrònica industrial (MIN): 150,00€
Curs parcial:

Depèn del nombre d’UF:

 • Igual a superior a 9 UF: 120€
 • Inferior a 9 UF: 60€

Aquesta quantitat inclou l’assegurança escolar obligatòria i les despeses necessàries pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge: material general (carpeta, pendrive, fotocopies, dossiers,…), plataforma educativa Clickedu, llicència Office 365, etc.

ATENCIÓ: Els alumnes repetidors o els alumnes que es matriculin d’UFs soltes hauran de fer la matrícula presencialment i hauran de demanar cita prèvia.

El PAGAMENT de les taxes i de la quota de material s’ha de fer per separat (calen dos resguards de pagament).

Els pagaments es poden fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant/resguard de pagament.

 • Per transferència bancària:

Entitat: Caixabank

Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

Concepte: NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE

Beneficiari: Institut El Calamot

Referència: 45032

 • Per caixer automàtic de Caixabank:
 1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:

               Una llibreta de Caixabank

               Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat

 1. Passos a seguir:

       Cliqueu:              

 1. Pagament d’impostos i devolucions
 2. Operar sense codi de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Introduir el codi d’entitat: 9000246
 5. Introduir import
 6. Introduir nom i cognoms de l’alumne
 7. Introduir la referència: 45032
 8. Confirmar pagament

Per qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

Correu electrònic:  cfgsmatricula@ieselcalamot.com  (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).

Telèfon: 93 633 44 50

 

MATRÍCULA DE CONTINUÏTAT DE CF GRAU SUPERIOR

QUI?

 • Alumnes de l’Institut El Calamot que passen de 1r a 2n de CF de Grau Superior
 • Alumnes de l’Institut El Calamot que repeteixen mòduls de primer o de segon

QUAN?

 • del 10 al 19 de juliol, ambdós inclosos

COM?

La matrícula es pot formalitzar mitjançant un formulari o de manera excepcional presencial al centre.

Mitjançant formulari (cal tenir mail associat a Google, per exemple el vostre mail corporatiu de centre “nom.cognom@ieselcalamot.com” o qualsevol altre compte de gmail): 

ACCÉS AL FORMULARI

Abans d’emplenar-lo cal tenir tota la documentació escanejada o fotografiada i el comprovant de pagament de la quota de material per poder adjuntar-los al formulari.

Procediment presencial:

De manera excepcional, les persones que no puguin fer el tràmit de la matrícula pel FORMULARI telemàtic, el podran fer presencialment al centre els dies 16 i 17 de juliol. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 13 al 19 de juliol de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • El comprovant de pagament de la quota de material.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen (només en el cas que hagi caducat durant el curs 2019-2020).
 • Si l’alumne és menor d’edat: DNI o NIE o passaport o document d’identitat del país d’origen del pare i de la mare o tutors legals de l’alumne (només en el cas que hagi caducat durant el curs 2019-2020).

TAXES PÚBLIQUES:

 • Curs sencer: 360,00€
 • Unitat formativa solta: 25,00€
 • FCT (Formació en centre de treball) solta: 25,00€
 • Curs sencer + UF soltes curs anterior: 360,00€
 • Exempcions i bonificacions a les taxes públiques:

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

QUOTA MATERIAL CFGS

La quantitat a pagar està en funció de la situació acadèmica:

PRIMER CURS: Import  
  Repetidor de  1r 100,00€

 

SEGON CURS : Import
  2n curs sencer 100,00€
  2n curs amb pendents de 1r 100,00€
  Repetidor de 2n curs. Depèn del nombre d’UFs:  
    Igual o superior a 9 UFs: 120,00€
    Inferior a 9 UFs: 60,00€
  Només FCT 30,00€

Aquesta quantitat inclou l’assegurança escolar obligatòria i les despeses necessàries pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge: plataforma educativa Clickedu, llicència Office 365 i material general (carpeta, pendrive, fotocopies, dossiers,…).

El PAGAMENT de les taxes i de la quota de material s’ha de fer per separat (calen dos resguards de pagament).

Els pagaments es poden fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant/resguard de pagament.

 • Per transferència bancària:

Entitat: Caixabank

Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

Concepte: Nom i cognoms de l’alumne

Beneficiari: Institut El Calamot

Referència: 45032

 • Per caixer automàtic de Caixabank:
 1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:
  • Una llibreta de Caixabank
  • Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat
 1. Passos a seguir:

                Cliqueu:           

 1. Pagament d’impostos i devolucions
 2. Operar sense codi de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Introduir el codi d’entitat: 9000246
 5. Introduir import
 6. Introduir nom i cognoms de l’alumne
 7. Introduir la referència: 45032
 8. Confirmar pagament

Per qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

Correu electrònic:  cfgsmatricula@ieselcalamot.com  (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).

Telèfon: 93 633 44 50