Matrícula ESO

 • QUAN? del 14 al 18 de juny

La matrícula s’ha de formalitzar en el centre dins del període de matriculació que és del 14 al 18 de juny.

Si no es pot fer la matriculació en aquestes dates, cal que aviseu al centre al més aviat possible, perquè si no es considera que es renuncia a la plaça i es perd.

 • COM? presencialment. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon: 93 633 44 50
 • QUÈ CAL PORTAR? Documentació + Quota de material

Per tal de formalitzar-la cal que prepareu la documentació i feu el pagament de la quota de material.

Documentació a presentar al centre per a formalitzar la matrícula:  

 1. Una fotocopia del Carnet de vacunacions oficial o, si no es té, certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. I en el cas que l’alumne/a no hagi estat vacunat, certificat mèdic oficial justificatiu.
 2. En el cas en el que no s’hagi presentat a la preinscripció s’ha d’entregar també la següent documentació:
  • DNI o NIE de l’alumne  o bé del document d’identitat del país d’origen a partir de 3r d’ESO (només en el cas que hagi caducat).
  • DNI o NIE o passaport o document d’identitat del país d’origen del pare i de la mare o tutors legals de l’alumne (només en el cas que hagi caducat)
  • Targeta sanitària o la seva equivalent de MUFACE (mútua).
 3. La carta de compromís i les autoritzacions degudament omplertes i signades.
  • Autorització de dret d’imatge.
  • Autorització relativa a alumnes menors de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals i internet.
  • Autorització unificada per a sortides que no necessiten transport
 4. Resguard del pagament de la quota de material de 160,00
  La documentació s’ha d’entregar presencialment al centre sol·licitant cita prèvia al telèfon: 93 633 44 50  

Quota de material

L’Institut treballa segons el seu Projecte Educatiu i el seu corresponent Projecte de Direcció, per dur-los a terme, la quota de material del proper curs serà de 160,00€. Aquesta quota engloba diferents conceptes que considerem claus pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge dels vostres fills/es.

En el nostre projecte educatiu l’AFA (Associació de famílies) treballa de forma conjunta i alineada amb la direcció del centre. Aquesta col·laboració possibilita nombroses activitats d’aprenentatge pels vostres fills com les Activitats extraescolars i activitats de suport per a totes les famílies del centre (xerrades, setmana inclusiva, etc.).

La quota de material del proper curs 2021-22 inclou:

 – Les llicències dels llibres digitals: 70,00€

 – La plataforma educativa Clickedu: 20,00€

 – Llibres socialitzats: 8,00€

 – Quota de l’AFA: 10,00€

 – Despeses necessàries pel correcte funcionament de les classes: dossiers, kits de tecnologia, fotocòpies, material necessari per a les matèries optatives i projectes, carpeta i llicència Office 365, etc: 52,00€

El pagament es pot fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant de pagament.

 • Per transferència bancària:

Entitat: Caixabank

Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

Concepte: Nom i cognoms de l’alumne

Beneficiari: Institut El Calamot

Referència: 11034

 • Per caixer automàtic de Caixabank:

1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:

 • Una llibreta de Caixabank
 • Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat

2. Passos a seguir:

                            Cliqueu:              1. Pagament d’impostos i devolucions

                                                        2. Operar sense codi de barres

                                                        3. Col·legis i matrícules

                                                        4. Introduir el codi d’entitat: 9000246

                                                        5. Introduir import

                                                        6. Introduir nom i cognoms de l’alumne

                                                        7. Introduir la referència: 11034

                                                        8. Confirmar pagament

Per qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

 • Correu electrònic: esomatricula@ieselcalamot.com (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).
 • Telèfon: 93 633 44 50