Mecatrònica industrial

Sobre nosaltres

PO CF 2021 MIN web

Més informació sobre el cicle aquí.

Entra aquí i t’ensenyarem el centre per dins!

Tour virtual

Mira aquest vídeo per conèixe’ns una mica més:

5-passos_banda_versio-14-02