Mobilitat alumnat

L’alumnat de Cicles Formatius (Grau Mitjà i Grau Superior) de l’Institut El Calamot té la possibilitat de realitzar estades de formació a l’estranger.

El Calamot gestiona actualment estades per la realització de pràctiques a Malta. Es recomana que aquestes estades tinguin una durada mínima de 61 dies (2 mesos) i màxima del nombre de dies necessari per cobrir la totalitat de les pràctiques (FCT).

L’alumnat pot optar a rebre una ajuda econòmica que cobreixi part (en el cas dels alumnes de Grau Superior) o la totalitat (en el cas dels alumnes de Grau Mitjà) de les despeses de viatge, allotjament i manutenció.

En el cas del alumnes de Grau Superior, aquestes ajudes cobreixen la diferència econòmica en el nivell de vida entre el país d’origen i el de destí.

En el cas dels alumnes de Grau Mitjà, aquestes ajudes cobreixen la totalitat de les despeses pròpies de l’estada.

Al inici de cada curs, El Calamot fa una previsió del nombre d’ajuts que es volen demanar, en funció del interès que mostren els alumnes, i es presenta un avantprojecte. Al final de cada curs acadèmic es presenta la sol·licitud formal per l’obtenció d’ajuts Erasmus+ i al començament del curs següent se’ns confirma quants ajuts se’ns han assignat.

Els alumnes aspirants són sotmesos a un criteri de selecció que inclou una prova de nivell lingüístic, una entrevista, un informe de l’equip docent i la mitjana aritmètica de l’expedient acadèmic . Les beques s’atorguen a aquells alumnes que obtenenla major puntuació en funció del nombre de beques que han estat assignades al centre.Al començament i en finalitzar l’estada, l’alumnat ha de complimentar obligatòriament un test de llengua estrangera per comprovar el progrés experimentat a una plataforma anomenada OLS.

Des de l’institut es gestiona la beca de mobilitat, la recerca d’empreses, els vols i l’ allotjament en el país de destí. També facilitem formació lingüística, pedagògica i cultural als alumnes seleccionats per tal de garantir una preparació òptima prèvia a la mobilitat.

Actualment, estem treballant amb l’objectiu d’ampliar la nostra oferta de mobilitat formativa.

Les empreses amb seu a l’exterior que vulguin acollir alumnat per realitzar estades formatives ho poden sol·licitar al nostre centre dirigint-se al/la Coordinador/a de Mobilitat/Erasmus+.

CURS 2021-22

 • Atorgament ajuts Erasmus+ alumnat:
Atorgament ajuts alumnat 2021-22
 • Procediment i criteris sol·licitud ajut Erasmus+:

PROCEDIMENT I CRITERIS SELECCIÓ ALUMNAT_2021-2022

 • Sol·licitud:

SOL.LICITUD AJUT ERASMUS+_ALUMNAT 2021-22

Baixa la sol·licitud aquí

 • Resolució selecció alumnat Erasmus+:

RESOLUCIÓ SELECCIÓ ALUMNAT ERASMUS+ 2021-2022

CURS 2020-21

 • Atorgament ajuts Erasmus+ alumnat:
Atorgament ajuts alumnat 2020-21
 • Procediment i criteris sol·licitud ajut Erasmus+:
PROCEDIMENT I CRITERIS SELECCIÓ ALUMNAT_2020-21
 • Resolució selecció alumnat Erasmus+:
RESOLUCIÓ SELECCIÓ ALUMNAT ERASMUS+ 2020-2021 (públic)

CURS 2019-20

 • Atorgament ajuts Erasmus+ alumnat:
atorgament-ajuts-erasmus-2019-20
 • Procediment i criteris sol·licitud ajut Erasmus+:
procediment-i-criteris-sol-licitud-erasmus_2019-2020_alumnat
 • Resolució selecció alumnat Erasmus+:
resolucio-seleccio-alumnat-erasmus-2019-2020

CURS 2018-19

 • Atorgament ajuts Erasmus+ alumnat:
atorgament-ajut-gm-erasmus-2018-2019
atorgament-ajuts-erasmus-2018-2019
 • Procediment i criteris sol·licitud ajut Erasmus+:
procediment-i-criteris-sol-licitud-beca-erasmus_2018-2019
 • Resolució selecció alumnat Erasmus+:
resolucio-seleccio-alumnat-erasmus-gm-2018-2019
resolucio-seleccio-alumnat-erasmus-2018-2019

CURS 2017-18

 • Atorgament ajuts Erasmus+ alumnat:
atorgament-ajuts-alumnat-erasmus-2017-2018
 • Procediment i criteris sol·licitud ajut Erasmus+:
procediment-i-criteris-sol-licitud-beca-erasmus_2017-2018
 • Resolució selecció alumnat Erasmus+:
resolucio-seleccio-alumnat-erasmus-2017-2018

CURS 2016-17

 • Atorgament ajuts Erasmus+ alumnat:
atorgament-ajuts-alumnat-erasmus-2016-2017
 • Procediment i criteris sol·licitud ajut Erasmus+:
procediment-i-criteris-sol-licitud-beca-erasmus_2016-17