Mobilitat professorat

Els professors de Cicles Formatius i els membres de l’equip directiu de l’Institut El Calamot poden optar a un ajut Erasmus+ per a realitzar una mobilitat formativa d’una durada d’entre 5 i 7 dies a un país europeu.

Hi ha 2 tipus de mobilitats formatives per professorat: DUAL i AICLE.

Aquells professors que vulguin optar a fer un curs de formació en DUAL han de tenir, com a mínim, el nivell B1 d’anglès reconegut. Poden optar a aquest tipus de curs els professors de Cicles Formatius i els membres de l’equip directiu. Aquest curs formatiu es porta a terme, normalment, a Alemanya al mes de juliol.

Aquells professors que vulguin optar a fer un curs de formació en AICLE han de de tenir, com a mínim, el nivell B2 d’anglès reconegut. Poden optar a aquest tipus de curs únicament els professors de Cicles Formatius. Aquest curs formatiu es porta a terme, normalment, a Finlàndia al mes de juliol.

El Calamot gestiona actualment la sol.licitud d’aquest tipus d’ajuts Erasmus+. D’acord amb la convocatòria, cada centre pot optar a un màxim de 2 ajuts pel seu professorat (1 per DUAL i 1 per AICLE). Aquests ajuts cobreixen les despeses del curs, el vol, l’allotjament i la manutenció.

Curs 2020-21 (estiu 2022)

Atorgament estades formatives Erasmus+ professorat:

Atorgament ajuts professorat

Procediment i criteris sol·licitud estada formativa professorat:

PROCEDIMENT I CRITERIS SELECCIÓ_AICLE-DUAL_Professorat 2021 (Estada 2022)

Sol·licitud:

SOL.LICITUD CURS DUAL_AICLE PROFESSORAT_21-22

Baixa la sol·licitud aquí

Resolució selecció professorat:

RESOLUCIÓ SELECCIÓ PROFESSORAT ERASMUS+ 2020-2021

Curs 2019-20 (estiu 2020)

Atorgament estades formatives Erasmus+ professorat:

Atorgament ajuts professorat
atorgament-ajuts-professorat

Procediment i criteris sol·licitud estada formativa professorat:  

procediment-i-criteris-sol-licitud_aicle-dual_professorat-2020

Resolució selecció professorat:

resolucio-seleccio-professorat-erasmus-2019-2020

Curs 2017-18 (estiu 2018)

Atorgament estades formatives Erasmus+ professorat:

atorgament-estades-formatives-professorat-2017-18

Resolució selecció professorat:

resolucio-seleccio-professorat-erasmus-2017-2018

mobilitat-professorat-alemanya_dolors