Documentació centre

Pla d’organització de centre 2021-22

POC_21-22

Programació general de centre 2021-22

PGAC 21_22

Projecte educatiu de centre

pec_v4

Projecte de direcció Marco Berenguer

Actualitzacio_Projecte_de_direcció_ Marco_Berenguer_21_25

Normes d’organització i funcionament de centre

nofc_v3

Pla de comunicació

pla-comunicacio_v1

Projecte lingüístic de centre

plc_v1

Pla d’emergència

Pla d'emergencia 2020-21

Carta de compromís educatiu

CARTA_COMPROMIS_Institut_El_Calamot

Manual d’indicadors

Manual_d_Indicadors_MIN_v5