Secretaria

Aquí hi trobaràs informació sobre:

Preinscripció
Matrícula
Proves Accés
Beques
Convalidacions
Expedició títols

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
MATINS
Dilluns i dijous de 10 a 12 hores

Dimarts, dimecres i divendres de 10 a 13 hores

TARDES
Dilluns i dijous de 15:30 a 18:30 hores

TEL.: 936 334 450

FAX: 936 625 801