Erasmus+

logo-erasmus-co-funded-programme

L’Institut El Calamot participa, des de fa anys, en el programa Erasmus+. Erasmus+ és un programa amb cofinançament de la Unió Europea que ofereix oportunitats d’aprenentatge en l’àmbit de la educació, la formació, la joventut i l’esport. La finalitat és dotar a les persones que hi participen amb les capacitats necessàries pel seu desenvolupament personal i laboral.

Des del Calamot gestionem ajuts Erasmus+ tant per alumnat com per professorat. Aquestes gestions les fem per dues vies: directa, a través del Servei Espanyol per la Internacionalització de la Educació (SEPIE), i indirecta, amb el suport del Departament d’Educació (encarregat de sol.licitar els ajuts al SEPIE en el nostre nom).

Amb data 31 d’agost de 2019, vam concloure el projecte Erasmus+ KA201 d’innovació educativa anomenat “S.O.S. – Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity”, en el qual hem participat organismes del sector educatiu de Catalunya, Regne Unit, Bèlgica, Itàlia i Romania.

Amb data 1 de setembre de 2019, hem engegat un nou projecte Erasmus+ KA229 per l’intercanvi de bones pràctiques anomenat “Students Become Citizens”, en el qual participem El Calamot, un institut de Bèlgica, un institut de Noruega, un institut de Dinamarca i un institut d’Itàlia.

Actualment, participem en les següents accions Erasmus+:

– projecte KA229 “Students Become Citizens”, que implica mobilitat d’alumnat (17-18 anys) i professorat per l’intercanvi de bones pràctiques

– mobilitat d’alumnat d’FP per la realització de pràctiques a l’estranger

– mobilitat de professorat d’FP i membres de l’equip directiu per la realització de formació DUAL i AICLE a l’estranger

Per conèixer més detalls dels projectes i/o les accions en les quals participem o hem participat, cliqueu als enllaços corresponents:

Projecte KA229 “Students Become Citizens” (mobilitat d’alumnat i professorat per l’intercanvi de bones pràctiques) – ACTIU (2019-2021)

Mobilitat d’alumnat d’FP per la realització de les pràctiques en empresa a l’estranger – ACTIU

Mobilitat de professorat d’FP i membres de l’equip directiu per la realització de cursos de formació AICLE o DUAL – ACTIU

Projecte KA201 “S.O.S. – Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational equity” (cooperació per la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques) – FINALITZAT (2017-2019)

Veure “Oportunitats a la UE”