Pla de l’esport a l’escola

logo_esport_2018_monocrom_2pla de l'esport

Amb aquest projecte el centre ofereix a tots els alumnes la possibilitat de practicar les diferents modalitats esportives, fora i dintre de l’horari lectiu, i participar en la gestió de les mateixes.

Arrel d’aquest projecte neix l’AEE INS EL CALAMOT l’any 2006 implicant al màxim nombre dels components educatius del centre (professors, alumnes, exalumnes, pares, personal no docent i estaments esportius del municipi de Gavà) en la gestió de l’esport al nostre centre.

Amb l’ajuda de tots els nostres alumnes podem practicar de forma continuada un ventall molt ampli d’activitats esportives com futbol sala, voleibol, bàsquet, gimnàstica rítmica, zumba, fitnees, piscina, pilates, ciclo-indor, stretching, relaxació, i d’altres.

Els principals objectius d’aquest Projecte Esportiu de Centre (PESC) són:

  • Incrementar la oferta d’activitats físico-esportives als alumnes.
  • Utilitzar l’activitat física i esportiva per afavorir la cohesió social al centre.
  • Afermar els hàbits de cura i salut corporal a l’INS El Calamot.
  • Incrementar el nombre de nois i noies que realitzen una pràctica regular de l’activitat física.
  • Incrementar la freqüència del nombre d’activitats físic-esportives contínues, discontinues i puntuals en horari no lectiu.
  • Incrementar la diversitat d’aquestes activitats en nombre i durada dintre de les diferents franges horàries: migdia i/o tarda, cap de setmana i pati i/o lectives.
  • Fomentar la formació de nous dinamitzadors de secundària i augmentar el percentatge de dinamitzadors en actiu que facin el bloc comú i específic del CIATE.
  • Implicar al màxim nombre dels components educatius del centre en aquest projecte esportiu PESC (professors, alumnes, exalumnes, pares, personal no docent, estaments esportius del municipi de Gavà, etc…).
  • Fomentar la formació del coordinador i professors vinculats directament a aquest PESC (Projecte Esportiu de Centre)