Plurilingüisme (GEP)

logo GEP

L’Institut El Calamot està immers en el Grup d’Experimentació pel Plurilingüisme. Aquest projecte té com a finalitat formar perfils d’alumnat lingüísticament competents en anglès i/o francès.

El Grup d’Experimentació pel Plurilingüisme treballa els continguts d’àrees no lingüístiques en anglès i/o francès. Així doncs, alhora que es treballa el currículum de l’àrea en qüestió, s’aprèn la llengua estrangera des d’una perspectiva més específica. Aquest enfocament ens permet duplicar les opcions d’optimització dels recursos i crear perfils acadèmics alts.

Les necessitats formatives actuals requereixen la implicació dels centres docents, és per això que l’Institut El Calamot va decidir fa uns anys engegar el seu propi projecte plurilingüe i anar ampliant-lo a més cursos i àrees de manera progressiva. El coneixement i domini d’altres llengües s’ha convertit en un aspecte fonamental, fet que ens porta a reflexionar envers les mesures que hem d’adoptar per adaptar-nos a aquesta nova necessitat global.

Les matèries que s’imparteixen en llengua anglesa a l’Institut El Calamot són:

1r ESO

Tecnologia

Maps (optativa)

2n ESO

Matemàtiques (implementació progressiva. Activitats complementàries)

Comprensió i expressió escrita: reading & writing (optativa)

3r ESO

Matemàtiques (implementació progressiva. Activitats complementàries)

Comprensió i expressió escrita: reading & writing (optativa)

Addicionalment, es fomentarà l’ús de la llengua anglesa i/o francesa per dur a terme activitats (puntuals o seqüencials) de matèries d’àrees no lingüístiques. 

En aquesta línia i com a complement pel foment del plurilingüisme, l’Institut El Calamot té un Pla d’Internacionalització i promou les mobilitats europees dintre de Programa Erasmus+.