Projecte 1:1 de llibres digitals

El centre desenvoluparà l’aplicació del llibre de text digital amb tots els recursos necessaris. És en el fons un pas més per a nosaltres en la trajectòria d’incorporació dels recursos TIC a l’ensenyament-aprenentatge.

El projecte es desenvolupa a tots els cursos de l’ESO i això comporta que els alumnes fan ús dels llibres digitals i dels diferents recursos en un elevat nombre de matèries. Això implica l’ús d’ordinadors portàtils a l’aula com a una eina més de l’alumne.

El projecte queda vinculat a l’objectiu anual “Aprofundir en les eines de gestió de l’aula digital” que és una de les estratègies que treballem per millorar l’objectiu general de centre, “Millora dels resultats educatius“.  Per a assolir l’objectiu anual treballem activitats com ara la creació d’un banc de recursos propis digitals, i com el desenvolupament del portfoli digital dels alumnes de l’ESO, BATX i CCFF.