Aprenentatge basat en projectes (ABP)

L’ABP és una metodolologia d’aprenentatge actiu centrada en l’estudiant que consisteix a plantejar un problema real, un interrogant o una situació problematitzada que guia la investigació i per tant l’obtenció del coneixement.

Es planifiquen projectes multidisciplinars (és a dir, que abarquen diverses matèries) d’una durada aproximada de 3 a 4 setmanes.

Els objectius principals són:

 • Millorar els resultats educatius de l’alumnat
 • Millorar la cohesió social

L’activitat la realitzen tots els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, 4 dies a la setmana, durant les dues últimes hores del dia.

Vídeo ABP

Alguns dels projectes realitzats són els següents:

Projecte REVISTA DE CENTRE

Objectius del projecte:

 • Que els alumnes es coneguin entre ells
 • Familiaritzar-se amb les eines de treball cooperatiu de Google
 • Conèixer el nostre institut
 • Conèixer Gavà

TREBALLS REALITZATS

1ESO

2ESO

Projecte LA CÀPSULA DEL TEMPS

Objectius del projecte:

 • Aprendre a aprendre
 • Utilitzar sistemes visuals per transmetre informació

Projecte CONEGUEM-NOS

Objectius del projecte:

 • Que els alumnes es coneguin entre ells
 • Familiaritzar-se amb les eines de treball cooperatiu de Google

Projecte FES-TE UNA PREGUNTA

Objectius del projecte:

 • Aprendre a aprendre
 • Utilitzar sistemes visuals per transmetre informació

Projecte CONEIX LA TEVA CIUTAT

Objectius del projecte:

 • Fomentar l’autonomia i iniciativa personal
 • Conèixer Gavà