Formació a demanda

Els centres d’FP oferim la possibilitat d’organitzar cursos per a les empreses que ho sol·liciten, relacionats amb les famílies professionals dels cicles formatius que s’imparteixen a l’escola.

Un cop analitzats els requisits particulars de les necessitats propostes per l’empresa, desenvolupem un curs adaptat específicament als objectius de la companyia. Amb l’objectiu de crear un curs optimitzat, es para especial atenció a l’objectiu dels treballadors i als requisits interns específics. L’estructura, l’horari, la durada i el calendari del curs s’ajusten a les exigències de l’empresa.

El desenvolupament del curs es controla i compara amb els objectius originals de forma continuada. La persona de contacte manté informat al departament de recursos humans regularment del desenvolupament dels curs. Al finalitzar el curs es realitza un informe del funcionament del curs: objectius assolits, valoració dels treballadors, funcionament del curs i propostes formatives per l’ampliació dels coneixements dels treballadors.

Per a les empreses disposem d’una línia de materials teòrics i pràctics  adaptables a les seves necessitats.

La formació es pot realitzar a l’escola i/o l’empresa si aquesta reuneix l’espai i materials per desenvolupar la formació.

Per a més informació podeu contactar a través del correu t8041866@xtec.cat o bé trucant al 93 633 44 50