Treball de Recerca

Què és?

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat. El treball ha d’estar presentat i aprovat per tal de poder obtenir el títol de batxillerat.

Quan es fa?

El Treball de Recerca (TR) s’inicia al 2n trimestre de 1r curs.

Es lliura i es presenta oralment al mes de novembre del 2n curs.

Com es tria el tema?

Els alumnes trien un tema d’entre els proposats pels diferents departaments o bé fan una proposta.

Com es du a terme?

Cada alumne té un tutor que l’orienta i assessora en la realització del treball.

 

Aquí teniu una mostra de TR realitzats per alumnes de Batxillerat de l’Institut El Calamot: